Bra mat för äldre

En grundutbildning med fokus på att behandla och förebygga undernäring hos äldre. Utbildningen arrangeras av VE Geriatrik och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Målgrupp är det multiprofessionella teamet: enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden, köksansvariga samt övrig nutritionsintresserad personal inom verksamheter som riktar sig till äldre både inom sluten- och öppenvården samt på äldreboenden.

Utbildningens mål

 • att ge ökad kunskap om äldre personers energi- och näringsbehov.
 • att verka för att äldre personer med otillräckligt energi- och näringsintag upptäcks tidigt.
 • att ge fördjupad kunskap och praktiska råd för att optimera nutritionen hos äldre.
 • att ge fördjupad kunskap om måltidsmiljöns betydelse.

Innehåll

 • uppmärksamma patienter med dålig aptit: BMI, ätproblem, ofrivillig viktnedgång
 • kostbehandling vid undernäring samt övervikt
 • äldre personers energi- och näringsbehov
 • kost- och vätskeregistrering
 • måltidsordning
 • energi- och proteintät kost
 • kostbehandling vid sår
 • konsistensanpassad kost
 • diabeteskost
 • måltidsmiljöns betydelse
 • patientfall med diskussion

Föreläsare:
Linda Jonsson, leg dietist, VE Geriatrik, Skånes universitetssjukhus, SUS, Malmö
Kursdatum: 23 september 2019
Kurstid: kl. 08.30 - 16.00
Lokal: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, SUS, Malmö
Sista anmälningsdag: 13 september 2019
Kursavgift: 1000 kr (exklusive moms), inklusive kursmaterial, lunch samt fika på för- och eftermiddag.
OBS! Anmälan är bindande men inte personlig!
Begränsat antal deltagare!
Har du frågor? Kontakta dietist Linda Jonsson e-post: Contact