Bra mat för äldre

Grundutbildning där vi fokuserar på äldre och deras specifika näringsbehov och utmaningar när det gäller nutritionen. Arrangeras av Kunskapscentrum geriatrik, VE Geriatrik, Skånes universitetssjukhus

Målgrupp:

Vårdpersonal i det multiprofessionella teamet som jobbar med äldre till exempel enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, vårdbiträden samt övrig nutritionsintresserad personal. Lämpar sig även för personliga assistenter samt personer som jobbar i kök och lagar mat till äldre.

Utbildningens mål:

 • Ökad kunskap och förståelse om äldre personers energi- och näringsbehov samt hur man täcker behovet
 • Ökad kunskap om hur man behandlar tillstånd vanliga hos äldre t ex undernäring, diabetes, demens och trycksår.
 • Ökad kunskap om måltidsmiljöns betydelse.

Innehåll:

 • Riskbedömning
 • Energi- och näringsbehov
 • Måltidsordning och måltidssammansättning
 • Undernäring
 • Övervikt
 • Fall
 • Sår
 • Demens
 • Diabetes
 • Måltidsmiljö
 • Kosttillägg

Föreläsare:

Linda Jonsson, Leg Dietist och vårdutvecklare på Kunskapscentrum geriatrik.

OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person vid förhinder.

Vid frågor kontakta: linda.li.jonsson@skane.se