Bra mat för äldre - Malmö

Grundutbildning där vi fokuserar på äldre och deras specifika näringsbehov och utmaningar när det gäller nutrition. Arrangeras VE geriatrik, Skånes universitetssjukhus.

Målgrupp

Vårdpersonal i det multiprofessionella teamet som jobbar med äldre till exempel enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, undersköterskor, vårdbiträden samt övrig nutritionsintresserad personal. Lämpar sig även för personliga assistenter samt personer som jobbar i kök och lagar mat till äldre.

Utbildningens mål

 • Ökad kunskap och förståelse om äldre personers energi- och näringsbehov samt hur man täcker behovet.
 • Ökad kunskap om hur man behandlar tillstånd vanliga hos äldre till exempel undernäring, diabetes, demens och trycksår.
 • Ökad kunskap om måltidsmiljöns betydelse.

Innehåll

 • Riskbedömning
 • Energi- och näringsbehov
 • Måltidsordning och måltidssammansättning
 • Undernäring
 • Övervikt
 • Fall
 • Sår
 • Demens
 • Diabetes
 • Måltidsmiljö
 • Kosttillägg

Föreläsare

Linda Jonsson, Leg Dietist och Enhetschef på VE Geriatrik.

Observera att anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person vid förhinder.

Vid frågor kontakta Linda Jonsson via e-postadress: Linda.Li.Jonsson@skane.se