Bemötande, utredning och behandling av tortyröverlevare

Välkommen till en halvdagsutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om psykologiska och fysiska effekter av tortyr.

Utbildningen hålls av medarbetare från Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade, som har mångårig erfarenhet av att utreda och behandla tortyr.

Utbildningen tar upp bemötande, behandling och utredning av människor som utsatts för tortyr. Den tar även upp hälso- och sjukvårdens ansvar, dokumentation och juridiska aspekter av tortyr. Utbildningen berör också hur olika förutsättningar i exil påverkar möjligheten till återhämtning och hur trauma kan påverka den drabbades omgivning.

Tortyr är ett globalt folkhälsoproblem och ett brott mot mänskliga rättigheter. Det finns olika former av tortyr, som fysisk, sexuell och psykologisk tortyr och vanligtvis används en kombination av dessa. Oavsett form av tortyr leder den till allvarliga skador både fysiskt och psykiskt. Hälso- och sjukvården behöver uppmärksamma att erfarenheter av tortyr finns hos många asylsökande och nyanlända, också hos kvinnor och barn.

Utbildningen anordnas av projekt DIKT – Dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr som drivs av Kunskapscentrum migration och hälsa. Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för identifiering och dokumentation av tortyrskador och därmed utveckla vården till tortyroffer.