Basutbildning i ADA - ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (digital)

ADA är en modell som kan användas vid sjukskrivning eller nedsatt arbetsförmåga, när man vill få till en dialog mellan patient och arbetsgivare. Modellen är enkel att lära sig och att använda.

Det finns flera studier där man undersökt hur ADA kan användas, både vad gäller psykisk ohälsa och besvär från rörelseorganen.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom bakgrunden till varför man ska ha kontakt med arbetsgivare, lite tidigare forskning och utveckling samt naturligtvis själva metoden. Ni kommer att delas in i mindre grupper och prova på att använda manualerna.

Inför utbildningen

Innan utbildningen kommer en del material att skickas ut. Det är väldigt bra om du hinner läsa igenom detta och även trycka ut manualerna alternativt ha dem tillgängliga på skärm.

Två utbildningstillfällen

Samma utbildning erbjuds vid två tillfällen - båda digitalt. Observera att denna anmälan gäller utbildningen som är klockan 09.00-12.00.  

Efter att ha genomgått basutbildningen, finns det möjlighet att delta vid ett eller flera uppföljningstillfällen.

Varmt välkommen!

Andreas Johansson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kjerstin Stigmar, ansvarig för utbildningen