Barnforum - digitalt

Barnforum ersätter de tidigare nätverksträffarna för kontaktpersoner inom Barn som far illa. Syftet med barnforum är ökad kunskap inom båda områdena Barn som anhöriga och Barn som far illa.

Vid varje barnforum finns det plats för upp till 25 kontaktpersoner att tillsammans med oss från Kunskapscentrum barnhälsovård diskutera frågor som rör rättigheter barn har i hälso- och sjukvården och tandvården.

Främst riktar vi in oss på de lagstadgade rättigheter barn har när de befinner sig i utsatta livssituationer; barn som är anhöriga till patienter i våra verksamheter (HSL kap 5 & 7) och anmälningsskyldigheten vi har när vi oroar oss för att barn far illa (SoL kap 14 & 1).

Med hänvisning till gruppens storlek och sekretesslagstiftning kommer inte specifika fall att diskuteras vid barnforum. Vid behov av konkret rådgivning kring fall i era verksamheter kan de tre barnskyddsteamen i Skåne konsulteras (se kontaktuppgifter: Barnskyddsteamen i Skåne), och precis som tidigare, även socialtjänsten.

Målet med barnforum är att du ska känna dig inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som kontaktperson.

Omfattning: Kursen är en halvdagsutbildning och med anledning av pandemin blir den digital. Mer info kommer att skickas ut till dig som är anmäld.

På agendan:

  • Barnets rättigheter blir lag 1 jan 2020, vilka rättigheter handlar det om och hur kan verksamheten rusta?
  • Barn som anhöriga - hur uppmärksammas barnen i verksamheten? Finns rutiner? Nyheter inom området.
  • Barn som far illa - hur gör vi vid oro för barn? Hur fungerar rutinerna i verksamheten vid orosanmälan? Nyheter inom området.
  • Med mera!

Datum för höstens barnforum:

3 september Kl 13.30-16.00
6 oktober Kl 13.30-16.00
19 november Kl 13.30-16.00