Barnforum

Till dig som är kontaktperson!

I spåren av Covid-19 finns en risk att fler barn och ungdomar än tidigare behöver information, stöd och/eller skydd om vardagen förändras på grund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd, sjukdom i familjen eller andra faktorer som kan vara påfrestningar i människors liv. Skyldigheterna när barn är anhöriga och/eller far illa behöver alltid lyftas i varje vårdverksamhet, men kanske är det alldeles särskilt viktigt just nu. Som kontaktperson har du en viktig roll i din verksamhet att driva frågorna om barn som lever i utsatta livssituationer. Vi hälsar dig därför välkommen till ett digitalt möte där vi diskuterar hur arbetet med att uppmärksamma barn i utsatthet fungerar just nu i din verksamhet och vilket stöd du i din roll som kontaktperson behöver för att föra frågan framåt.

Max 20 deltagare.

Datum för höstens barnforum som alla hålls digitalt via Microsoft Teams.

  • 15 september, tid 13.30-16.00
  • 19 oktober, tid 13.30-16.00 (separat anmälan)
  • 18 november, tid 13.30-16.00 (separat anmälan)

Du kan alltid kontakta oss på telefon eller mejl (kontaktuppgifter finns på våra webbsidor). Glöm inte heller bort möjligheten att kontakta Barnskyddsteamet eller socialtjänsten när det finns behov av att diskutera oro för barn i enskilda patientärenden.