Välkommen till en kostnadsfri halvdag om Barn och sexuella övergrepp!

Inbjudan till dig som möter barn i din verksamhet. I anmälningsformuläret väljer du om du vill delta förmiddag eller eftermiddag.

Frågeställningar som tas upp

  • vad är egentligen en typisk sexuell utveckling hos barn?
  • vilka tecken kan tyda på sexuella övergrepp?
  • vad säger BRIS om barn utsatta för sexuella övergrepp?
  • vad behöver vi i vården tänka på i mötet med barnet?
  • barns och ungdomars aktiviteter på internet, vad händer där?
  • vad göra vid misstanke om sexuella övergrepp?
  • vad händer efter en polisanmälan?

Presentation av föreläsarna:

Åsa Kastbom är överläkare i psykiatri och doktor i pediatrik på Universitetssjukhuset i Linköping.  Åsas specialområde är barnmisshandel och främst sexuella övergrepp men också barns sexuella utveckling. Vad är normalt beteende och vad kan vara ett tecken på att barnet utsatts för övergrepp? Hon arbetar på BUP Elefanten samt med Barnskyddsteamet på Universitetssjukhuset i Linköping och föreläser både nationellt och internationellt samt arbetar även för stiftelsen Säkra Varje Unge.

Magnus Jägerskog är generalsekreterare för BRIS. Magnus är civilekonom och har en magisterexamen inom företagsekonomi, från Stockholms universitet. Han har sedan början av 2000‐talet innehaft olika chefsroller inom ideell sektor samt i statligt ägt bolag, bland annat som vd för Systembolagets dotterbolag IQ och som marknads- och kommunikationschef på stiftelsen Friends. Magnus är generalsekreterare för Bris sedan 2016, och är en ofta anlitad föreläsare och aktiv i samhällsdebatten när det handlar om barns livssituation och vad samhället behöver fokusera på för att tillgodose barnets rättigheter.

Björn Jönsson är fritidspedagog, socionom och leg. psykoterapeut och arbetar i Region Skånes barnskyddsteam nordväst. Tidigare arbetat på Resursskolan i Helsingborgs stad, på socialjouren med myndighets-utövning och på BUP-mottagning i Helsingborg. Har de senaste åren arbetat på Barnahuset Skåne nordväst i samverkan med myndigheter så som åklagare, polis, socialtjänst samt personal från BUP och barnmedicin

Johan Andersson är socionom i Region Skånes barnskyddsteam SUS. Tidigare arbetade han som polis och främst utrett brott mot barn. Han har också arbetat som handläggare och chef inom statliga myndigheter.