Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium online

AVC-koordinator Bengt Zöller, professor allmänmedicin och Disa Dahlman, Postdok och ST-läkare, håller en vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium fredagen den 23/4 kl. 13-15.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Anmälan till Bengt.Zoller@med.lu.se eller Disa.Dahlman@med.lu.se. Länk till mötet fås efter det att du anmält dig.

Max 6 deltagare.