Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium - Vårdcentralen Norra Fäladen eller digitalt

AVC-koordinatorer Ulf Jakobsson, professor, distriktssköterska och Tommy Jönsson, PhD, distriktsläkare, håller en vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Seminariet hålls på Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund eller digitalt.

Skicka anmälan till ulf.jakobsson@med.lu.se eller tommy.jonsson@med.lu.se (länk fås vid anmälan).

Max 6 deltagare.