Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium Vårdcentralen Laröd eller online

AVC-koordinatorer Veronica Milos, PhD, distriktsläkare och Miriam Pikkemaat, PhD, distriktsläkare, håller en vetenskaplig grupphandledning/öppet online-seminarium fredagen 28/5, kl. 13:30-15:30.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Anmälan till veronica.milos@med.lu.se eller miriam.pikkemaat@med.lu.se. När du anmält dig får du länken till onlineseminariet.

Max 6 deltagare.