Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium, Helsingborg

AVC-koordinatorer Veronica Milos Nymberg, PhD, distriktsläkare och Miriam Pikkemaat, PhD, distriktsläkare, håller en vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium fredagen den 6/11 kl. 13.30–15.30.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Anmälan till veronica.milos_nymberg@med.lu.se eller miriam.pikkemaat@med.lu.se senast 30/10. Max 6 deltagare och "först till kvarn".