Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium online

AVC-koordinator Anders Halling, professor, distriktsläkare, håller en vetenskaplig grupphandledning/öppet online-seminarium onsdagen 10/3.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Anmälan till anders.halling@med.lu.se. Efter anmälan skickas länk till online-mötet dagen före seminariet 

Max 6 deltagare.