Vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium, CRC, Malmö

AVC-koordinatorer Susanna Calling, docent, distriktsläkare och Beata Borgström Bolmsjö, PhD, distriktsläkare håller en vetenskaplig grupphandledning/öppet seminarium onsdagen den 26/8 kl. 9–11.

Har du en projektidé, en vetenskaplig metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på forskning och utveckling? Akademiska vårdcentraler (AVC) i Skåne anordnar seminarier för dig som är involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Vi vill särskilt slå ett slag för ST-läkare, som här kan få diskutera sin vetenskapliga uppsats med disputerade handledare. Men alla i primärvården är varmt välkomna!

Anmälan till susanna.calling@med.lu.se eller beata.borgstrom_bolmsjo@med.lu.se senast 19/8. Max 6 deltagare och "först till kvarn".