Att stödja personen bakom demenssjukdomen

Graden av demenssjukdomarnas symtom beror inte endast på hjärnskadans omfattning, utan även på samspelet med omgivningen.

Vi försöker här att belysa demenssjukdomar med ett salutogent fokus. Hur kan vi underlätta för personer med demenssjukdom att hantera vardagen? Grundläggande information om sjukdomarna ges här i kombination med vägledning om hur vi i arbetet med demenssjuka personer ska kunna bistå dessa att bibehålla sin självkänsla.

Efter förfrågan erbjuds denna utbildning nu med en uppföljande halvdag (se utbildningskalendern: Uppföljning Att stödja personen bakom demenssjukdomen), där vi kommer att ges mer tid att reflektera över möten och situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet med demenssjuka personer. Syftet med dessa eftermiddagar är att öka kunskapen om den funktions-nedsättning demenssjukdom kan bidra till och hur vi kan hjälpa personer med demenssjukdom att uppleva välbefinnande.

Föreläsare:
Andreas Jönsson, silviasjuksköterska, examinerad äldrepedagog

Målgrupp:
Personal som möter personer med demenssjukdom, 25 platser, fika ingår

Kostnad:
200 kr exklusive moms för personal i Skåne
1 600 kr exklusive moms för personal utanför Skåne

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut en månad innan utbildningstillfället och får delta i mån av plats.