Att stödja äldres hälsa

Välkommen till en digital eftermiddag med fokus på hur du som vård- och omsorgsgivare kan bidra till god hälsa och livskvalitet för äldre.

Goda levnadsvanor kan bidra till att bibehålla och förbättra hälsan upp i åren och kan vara helt avgörande för i vilken utsträckning en äldre individ behåller sina funktionsförmågor. Detta kan även ge en reservkapacitet att klara påfrestningar som till exempel en infektion, vilket med all tydlighet visat sig i samband med Covid -19.

De flesta av oss är medvetna om vilka livsstilsfaktorer vi kan påverka. Att bli motiverad och omvandla denna kunskap till praktisk handling kan vara en utmaning i alla åldrar. Vi avser under denna eftermiddag att ge en översikt av kunskap som är viktig att känna till och hur denna kan förmedlas till de äldre personer som ni möter i ert arbete.

Några frågor som kommer att belysas:

- Vad innebär reservkapacitet och resiliens/motståndskraft?
- Hur kan ett motiverande samtal genomföras?
- Psykisk hälsa och åldrande?
- Hur kan maten bidra till bibehållen/förbättrad hälsa?
- På vilket sätt är fysisk aktivitet av betydelse?
- Är alkoholkonsumtion ett problem?

Utbildning anordnas av Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention tillsammans med Kunskapscentrum geriatrik

Målgrupp: All hälso-, sjukvårds- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med äldre personer.

Datum och tid: 24 maj kl. 13-16

 

Varmt välkommen med din anmälan!