Att möta äldre med olika psykiska symtom

En utbildning kring äldre med olika psykiska symtom. Utbildningen arrangeras av VE Geriatrik och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus Malmö.

Målgruppen är det multiprofessionella teamet: Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sektionschefer, biståndshandläggare, undersköterskor, skötare samt övrig personal som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre.

Utbildningens mål:

  • Att ge ökad kunskap kring olika psykiatriska symtom som kan förekomma hos äldre
  • Att informera om de vanligaste bakomliggande orsakerna
  • Öka kunskaper om suicidnära patienter och hur olika situationer kan hanteras

Innehåll:

  • Vanliga psykiatriska symtom hos äldre 
  • Olika psykiatriska tillstånd och sjukdomar som psykoser, depressioner och kriser
  • Strategier för bemötande
  • Behandlingsformer
  • Den suicidnära patienten

Sista anmälningsdag: 210524

Glöm ej att ange er mailadress i anmälan för att kunna få teamslänk. Anmälan är bindande men inte personlig. Begränsat antal deltagare.

Har du några frågor? Kontakta: catharina.hansson@skane.se