AT-dag i Stramas och Regions Skånes regi

Välkommen till utbildningsdag i Stramas och Region Skånes regi för AT-läkare (och BT-läkare).

Kursen innehåller en uppdatering om antibiotikaresistens i Sverige och i världen samt utbildning rörande rationell användning av antibiotika vid våra vanligaste infektioner för att uppnå god behandlingseffekt och samtidigt minska negativa effekter för individ och samhälle.

Dagen är föreläsningsbaserad, med interaktiva moment.

Kursen genomförs vid ett tillfälle per år (en heldag per gång).