AT-dag i Stramas och Region Skånes regi

Välkommen till utbildningsdag i Stramas och Region Skånes regi för AT-läkare (och BT-läkare). Kursen genomförs vid ett tillfälle per år (en heldag).

Kursen innehåller en uppdatering om antibiotikaresistens i Sverige och i världen. Du får tips om rationell användning av antibiotika vid våra vanligaste infektioner för att uppnå god behandlingseffekt och samtidigt minska negativa effekter för individ och samhälle.

Dagen är föreläsningsbaserad, med interaktiva moment. Planen är att hålla dagen med fysisk undervisning på plats, men detta kan behöva ändras beroende på smittsituationen i Sverige och världen.

I kursen ingår fika på förmiddag och eftermiddag, men inte lunch.