Astma-Allergi-KOL läkare - Delkurs 4

Kursen ställs in med anledning av den rådande situationen.

En åttadagars fortbildning som riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården.

Du kan välja att gå vid samtliga fyra tillfällen under höst- och vårterminen. Men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom kursen återkommer. 

Vid närvaro på samtliga delkurser utfärdas ett Diplom. Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Enstaka intyg på en delkurs kan ges efter förfrågan från ST-läkare.

Målgrupp

Fortbildningen riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården, specialister i allmänmedicin och även ST-läkare. Läkare inom primärvård utanför Region Skåne kan även söka till delkurserna.

Målsättning

Varje delkurs tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter. Ta gärna med egna patientfall som du vill diskutera. Delkurs 1 och 2 anordnas på hösten och delkurs 3 och 4 på våren.

  • Delkurs 1 (den 24-25 september): KOL i primärvård - KOL, diagnos, utredning, behandling i enlighet med de nya riktlinjerna
  • Delkurs 2 (den 12-13 november): Astma och allergisk rinokonjunktivit för barn och vuxna, diagnos, utredning, behandling.
  • Delkurs 3 den 21-22 januari 2020: Födoämnes- och läkemedelsallergi, eksem, miljö - Hudsjukdomar, yrkes- och miljömedicin, förskola och anafylaxi
  • Delkurs 4 den 28-29 april: Andra sjukdomar i andningsorganen, AIT, mottagning, Restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet och om specifik immunterapi, handläggning av gravida, ansträngningsastma och mottagning

Kursinformation

Våren 2020 

21-22 januari Delkurs 3
28-29 april Delkurs 4

Plats: Utbildningslokal, Lasarettsgatan 7 på sjukhusområdet i Lund, Skånes universitetssjukhus.
Tid: 8.30 till 16.15 samtliga dagar.

Arrangör

Arrangör är Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lund. Kursansvarig Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp. För frågor om kursupplägg kontakta Kerstin Romberg, kro@nlg.nu. 

Anmäla er senast en vecka före kursstart. Anmälan till en 2-dagars delkurs gör du genom att fylla i nedan formulär.

Du behöver göra ny anmälan separat för varje delkurs du önskar gå. 

Välkommen!