Undersköterska inom allergi-astma-KOL mars 2020

Vill du som undersköterska lära dig mer om allergi, astma och KOL?

Vår halvdag för undersköterskor ska ge utökad kunskap om sjukdomarna allergi, astma och KOL. En bredare bakgrundskunskap som du har nytta av.

Målgrupp är undersköterskor i primärvården eller om du som undersköterska vill lära dig mer om sjukdomsgrupperna.

Syftet med fortbildningen är att ge sjukdomslära och en fördjupad kunskap om:

  • Vad är astma? behandling av astma, mätning av astma.
  • Vad är allergi? allergitester, behandling vid allergi.
  • Vad är KOL? diagnossättning, behandling av KOL och exacerbationer.

Programmet är samma som vid våra föregående undersköterskedagar.

Föreläsare är Ulrika Berg och Benita Björk, astma, allergi, KOL-sjuksköterskor, KAAK.

Arrangeras av Kunskapscentrum Allergi, Astma, KOL. Frågor om anmälning: Marianne Persson.