Astma-Allergi-KOL läkare - Delkurs 1

En åttadagars fortbildning som riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården.

Du kan välja att gå vid samtliga fyra tillfällen under höst- och vårterminen. Men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom kursen återkommer. 

Vid närvaro på samtliga delkurser utfärdas ett Diplom. Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Enstaka intyg på en delkurs kan ges efter förfrågan från ST-läkare.

Kursinformation delkurs 1

Datum: 27 - 28 september 2021
Tema: KOL i primärvård
Plats
: undervisningsform kan bli antingen på plats eller via Teams.
Tid: 8.30 till 16.00 med reservation.

Målgrupp

Fortbildningen riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården, specialister i allmänmedicin och även ST-läkare. Läkare inom primärvård utanför Region Skåne kan även söka till delkurserna.

Målsättning

Varje delkurs tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter. Du får gärna ta med egna patientfall som du vill diskutera tillsammans med deltagarna. Delkurs 1 och 2 anordnas på hösten och delkurs 3 och 4 på våren.

  • Delkurs 1 den 27 - 28 september 2021: KOL i primärvård som innehåller grunderna för KOL, diagnos, utredning, behandling i enlighet med de nya riktlinjerna.
  • Delkurs 2 den 22 - 23 november 2021: Astma och allergisk rinokonjunktivit för barn och vuxna, diagnos, utredning, behandling.
  • Delkurs 3 i januari 2022: Födoämnes- och läkemedelsallergi, eksem, miljö - Hudsjukdomar, yrkes- och miljömedicin, förskola och anafylaxi.
  • Delkurs 4 i april 2022: Andra sjukdomar i andningsorganen, AIT, mottagning, Restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet och om specifik immunterapi, handläggning av gravida, ansträngningsastma och mottagning. 

Arrangör

Arrangör är KAAK - Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lund. Kursansvarig Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp. För frågor om kursupplägg kontakta Kerstin Romberg, kerstin.romberg@nasetslakargrupp.se. 

  • Anmäla er senast 2 veckor före kursstart. 
  • Du behöver göra ny anmälan separat för varje delkurs du önskar gå. 

Välkommen!