Astma-Allergi-KOL läkare - Delkurs 3

Detta är KAAK:s fortbildning som riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar i primärvården och till ST-läkare. Fortbildningen kommer att arrangeras vid fyra tillfällen uppdelad i tvådagarspass, vilket blir totalt åtta kursdagar.

Du kan välja att gå på samtliga fyra kurstillfällen, men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom delkurserna återkommer. Vid närvaro på samtliga delkurser utfärdas ett intyg.

Varje delkurs tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter och patientfall diskuteras.

Hösten 2018

25-26 september: KOL i primärvård - KOL, diagnos, utredning, behandling i enlighet med de nya riktlinjerna

5-6 november: Astma och allergisk rinokonjunktivit - Rinokonjunktivit och astma både för barn och vuxna, diagnos, tredning, behandling.

Våren 2019

Delkurs 3 den 29-30 januari : Födoämnes- och läkemedelsallergi, eksem, miljö - Hudsjukdomar, yrkes- och miljömedicin, förskola och anafylaxi

Delkurs 4 den 9-10 april: Andra sjukdomar i andningsorganen, AIT, mottagning, Restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet och om specifik immunterapi, handläggning av gravida, ansträngningsastma och mottagning

Arrangör Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lund. Kursansvarig Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp, och Leif Bjermer, professor, Lung- och allergisektionen, SUS.