Astma-Allergi-KOL läkare i primärvård - Delkurs 1: KOL

En åttadagars fortbildning som riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården.

Delkursen om ”KOL i primärvård” kommer att erbjudas som en digitala föreläsning. Det kommer att ske via den digitala plattformen Teams.

Du kan välja att gå vid samtliga fyra tillfällen under höst- och vårterminen. Men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom kursen återkommer. 

Vid närvaro på samtliga delkurser utfärdas ett Diplom. Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Enstaka intyg på en delkurs kan ges efter förfrågan från ST-läkare.

Målgrupp

Fortbildningen riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården, specialister i allmänmedicin och även ST-läkare. Läkare inom primärvård utanför Region Skåne kan även söka till delkurserna.

Målsättning

Varje delkurs tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter. Du får gärna ta med egna patientfall som du vill diskutera tillsammans med deltagarna. Delkurs 1 och 2 anordnas på hösten och delkurs 3 och 4 på våren.

  • Delkurs 1: 10-11 september 2020: KOL i primärvård som innehåller grunderna för KOL, diagnos, utredning, behandling i enlighet med de nya riktlinjerna.

  • Delkurs 2: 11-12november med tema: Astma och allergisk rinokonjunktivit för barn och vuxna, diagnos, utredning, behandling.

  • Delkurs 3 i januari 2021: Födoämnes- och läkemedelsallergi, eksem, miljö - Hudsjukdomar, yrkes- och miljömedicin, förskola och anafylaxi.

  • Delkurs 4 i april 2021: Andra sjukdomar i andningsorganen, AIT, mottagning, Restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet och om specifik immunterapi, handläggning av gravida, ansträngningsastma och mottagning.
     

Kursinformation

Delkurs 1 den 10-11 september med tema: KOL i primärvård som innehåller grunderna för KOL, diagnos, utredning, behandling i enlighet med de nya riktlinjerna.

Plats: Via Teams
Tid: 8.30 till 16.00 med reservation.

Arrangör


Arrangör är Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lund. Kursansvarig Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp. För frågor om kursupplägg kontakta Kerstin Romberg, kro@nlg.nu. 

Anmäla er senast en vecka före kursstart. På grund av den digitala mötesformen finns ett maxantal om 20 personer. Först till kvarn gäller.

Du behöver göra ny anmälan separat för varje delkurs du önskar gå. 

Instruktioner och länk till Teams skickas ut dagen före mötet.

Välkommen!