Allergologidagen ALLISS

Vårmöte Båstad 24 maj 2019 - ett forum för allergologiskt intresserade i Södra sjukvårdsregionen

Programpunkter

 • Naturlig toleransutveckling samt mekanismer vid AIT och OIT
  Corrado Cilio, professor barnkliniken Lund SUS
 • SFFA:s AIT riktlinjer och regional tillämpning
  Therese Sterner, Allergikonsult Skåne och Ann Hammarlund, öl, Ängelholms sjukhus
 • Aluminiumallergi
  Ingrid Siemund, öl, Hudmottagning Lund, SUS
 • Airsonett – Nya rön och klinisk tillämpning
  Leif Bjermer, professor, Lung- och allergi SUS
 • Biologiska läkemedel vid polypos
  Cecilia Ahlström Emanuelsson, öl, ÖNH kliniken, SUS 
 • Födoämnesöverkänslighet - inbillning eller verklighet?
  Ulf Bengtsson, docent, Sahlgrenska Akademin

Dagen börjar kl. 9.00 med frukost och avslutas med eftermiddagskaffe fram till kl 16.00. Föreläsningarna är mellan kl. 10.00-15.00.

För ALLISS-medlem utgår ingen kostnad för föreläsningsprogrammet. Lunch samt för- och eftermiddags kaffe med fika ingår.

Gå till vår sida för mer information om att ansöka medlemskap i intresseföreningen ALLISS för professionen. www.kaak.se/ALLISS/medlemskap

Deltagarantalet är begränsat. Bekräftelse kommer att mejlas ut före mötet. Kontakta oss om du inte får bekräftelse.

Ibland tar bilder på våra möten. Om du inte vill vara med på bild/film kontaktar du oss.