Allergologidagen ALLISS

Höstmöte Lund 25 oktober 2019 - ett forum för allergologiskt intresserade i Södra sjukvårdsregionen

Programpunkter

 • Det finska allergiprogrammet: The importance of micro diversity in health and disease, with special focus on asthma and allergy
  Tari Haahtela, University of Helsinki, Finland

 • Allergiprevention hos barn 
  Emma Adlercreutz, barnläkare/barnallergolog, Lund, SUS

 • ALLISS årsmöte med rapport från KAAK - Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL av Alf Tunsäter, docent, Enhet lung- och allergiforskning och KAAK.

 • Allergologi – blicken mot framtiden med erfarenheter ur historien
  Peter Meyer, barnläkare/barnallergolog, Lund, Helsingborg

 • Filaggrin och dess betydelse för allergiutveckling i allmänhet och
  atopisk dermatit i synnerhet
  Maria Bradley, universitetslektor/överläkare, Karolinska Institutet

Anmälningsinformation

För ALLISS-medlem utgår ingen kostnad för föreläsningsprogrammet. Lunch samt för- och eftermiddags kaffe med fika ingår.

Gå till vår sida för mer information om att ansöka medlemskap i intresseföreningen ALLISS för professionen. www.kaak.se/ALLISS/medlemskap

Deltagarantalet är begränsat. Bekräftelse kommer att mejlas ut före mötet. Kontakta oss om du inte får bekräftelse.

Ibland tar vi bilder på våra möten. Om du inte vill vara med på bild/film kontaktar du oss. Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin.