Allergiutbildning - allergena komponenter

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin bjuder in till en utbildningsförmiddag inom allergi för kliniker och sjuksköterskor.

Allergena komponenter - en ny dimension i diagnostik och behandling av allergisjukdom.
Inför start av förändrad analysrutin för hasselnöt och jordnöt har vi bjudit in professor Marianne von Hage.
Hon föreläser om allergena komponenter och presenterar intressanta patientfall.
En interaktiv föreläsning med plats för frågor och diskussioner.

Anmälan via Utbildningsportalen eller erik.tenland@skane.se

Kontaktperson för utbildningen: Erik Tenland, processledare, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin