Allergi på BVC - webbaserad

Välkommen till en halv utbildningsdag kring allergi och eksem på BVC. Fortbildningen är en repris.

Föreläsningen kommer ges i digital form med efterföljande frågestund via Teams. Länk samt instruktioner skickas ut via mail inför föreläsningen.

Innehåll:
Målet är att belysa frågeställningar som kommer upp på BVC kring framförallt födoämnesallergi och eksem. Hur kan vi förebygga allergier? Vad kan vi behandla på BVC? Vad ska vi remittera vidare?

Föreläsare:
Överläkare, barnallergolog Henrik Herløv-Nielsen i samarbete med barnhälsoöverläkare, spec i allmänmedicin Helena Kornfält-Isberg.

Max antal deltagare: 40