Allergi på BVC - Webbaserad

Välkommen till en halv utbildningsdag kring allergi och eksem på BVC. Fortbildningen är en repris.

Föreläsningen ges i digital form med efterföljande frågestund via Teams. Länk samt instruktioner skickas ut via mejl inför föreläsningen.

Innehåll

Målet är att belysa frågeställningar som kommer upp på BVC kring framförallt födoämnesallergi och eksem. Hur kan vi förebygga allergier? Vad kan vi behandla på BVC? Vad ska vi remittera vidare?

Föreläsare

Överläkare, barnallergolog Henrik Herløv-Nielsen i samarbete med barnhälsovårdsöverläkare, spec i allmänmedicin Helena Kornfält-Isberg.

Nästa utbildning med samma innehåll är inplanerad till 22 september 2021.