Alkohol - en fråga för vården 23 jan

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention bjuder in till en eftermiddag med alkohol i fokus.

Varmt välkommen till en eftermiddag där du får hjälp och råd kring hur du kan prata alkoholvanor med patienter på ett bra sätt. Hur kan alkoholen påverka vår hälsa och på vilka sätt påverkar alkoholen våra hjärnor? Hur lär du dig identifiera ett riskbruk och vilket stöd kan du erbjuda? Under förmiddagen kommer det bland annat föreläsas om hur alkohol påverkar olika diagnoser som exempelvis kronisk smärta, depression och ångest och även hur behandling för alkoholberoende/riskbruk alkohol ser ut idag.

Anmälan är bindande men kan överlåtas! Eftermiddagsfika ingår.

Datum: 23 januari, kl. 13-16

Föreläsare: Elisabeth Nilsson, sakkunnig alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Mer detaljerat program kommer.

Obs! Lokal ändrad till konferensrum Hermes, Olympiahuset, Helsingborg.