Alkohol - en fråga för vården

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention bjuder in till en digital halvdag med alkohol i fokus.

Varmt välkommen till en förmiddag där du får hjälp och råd kring hur du kan börja prata alkoholvanor med patienter på ett bra sätt. Hur kan alkoholen påverka vår hälsa och på vilka sätt påverkar alkoholen våra hjärnor? Hur lär du dig identifiera ett riskbruk och vilket stöd kan du erbjuda?

Under förmiddagen kommer det bland annat föreläsas om hur alkohol påverkar olika diagnoser som exempelvis kronisk smärta, depression och ångest och även hur behandling för alkoholberoende/riskbruk alkohol ser ut idag.

Föreläsare är Elisabeth Risberg, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig tobak och alkohol på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention.

Observera att vi på eftermiddagen samma dag håller i en digital utbildning om hälsosamma matvanor för hälso- och sjukvårdspersonal, se anmälan:

Hälsosamma matvanor – samtalsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal 2 juni kl. 13-16

Varmt välkommen med din anmälan!