Aktivering, 1177 Vårdguidens E-tjänster

Information kring vad 1177 Vårdguidens e-tjänster är för något samt fördelar för medborgare och vårdgivare. Ni får även hjälp att aktivera e-tjänsterna för er mottagning.

1177 E-tjänster är en tjänst där medborgare har möjlighet att dygnet runt kommunicera med hälso- och sjukvården. Leverantörer som har avtal med Region Skåne enligt LOV (Lagen om valfrihet) är skyldiga att ansluta sig till E-tjänsterna.

Utbildningen avser inte Tidbok Online.

Viktigt att ta med sig dator, SITHS kort samt kortläsare.