Lokal fortbildning för allmänläkare nordöstra Skåne

Lokal fortbildning för allmänläkare arrangeras av AKO Skåne. Dagen kommer att handla om dysfagi och ÖNH-cancer, diabetisk njursjukdom, könsdysfori, hur undvika skadlig polyfarmaci hos äldre?

Fortbildningen kommer att ges i digital form med frågestund via Teams efter varje föreläsning. Länk samt instruktioner skickas inför fortbildningsdagen ut till den e-postadress som angivits vid anmälan.

Samma program ges vid två dagar, den 27 april och 5 maj. Du kan anmäla dig till förmiddag ena dagen och eftermiddag andra dagen om du önskar. 

Program (pdf)

Samma program 27 april.
Om du redan har anmält dig och önskar byta datum, var snäll och meddela detta till ako@skane.se

Anmälan är viktig, länk till Teams-möte skickas ut till den e-postadress du angivit vid anmälan. Om du önskar anmäla dig men anmälningsformuläret inte längre är kvar här nedan, kontakta ako@skane.se

Kontaktperson för fortbildningstillfället: Camilla Thurn.