Lokal fortbildning för allmänläkare nordöstra Skåne

Lokal fortbildning för allmänläkare arrangeras av AKO Skåne. Dagen kommer att handla om dysfagi och ÖNH-cancer, diabetisk njursjukdom, könsdysfori, hur undvika skadlig polyfarmaci hos äldre?

Fortbildningen kommer att ges i digital form med frågestund via Teams efter varje föreläsning. Länk samt instruktioner skickas inför fortbildningsdagen ut till den e-postadress som angivits vid anmälan.

Samma program ges vid två dagar, den 27 april och 5 maj. Du kan anmäla dig till förmiddag ena dagen och eftermiddag andra dagen om du önskar. 

Program (pdf)

Samma program 5 maj.
Om du redan har anmält dig och önskar byta datum, var snäll och meddela detta till ako@skane.se

Anmälan är viktig, länk till Teams-möte skickas ut till den e-postadress du angivit vid anmälan. Om du önskar anmäla dig men anmälningsformuläret inte längre är kvar här nedan, kontakta ako@skane.se

Kontaktperson för fortbildningstillfället: Camilla Thurn.