Lokal fortbildning för allmänläkare i Helsingborg/Ängelholm

Lokal fortbildning för allmänläkare arrangeras av AKO Skåne. Dagen handlar bland annat om antibiotikaförskrivning vid halsont, osteoporos, sjukskrivning, PMO-tips med mera.

Välkommen till ännu en fullspäckad fortbildningsdag för allmänläkare i Helsingborg/Ängelholm!

Program (pdf)

Samma program den 13/2 på Elite Hotel Marina Plaza. Till anmälan 13/2. OBS! Om du redan anmält dig och önskar byta dag måste detta meddelas till Contact 

Anmälan är viktig, eftersom storlek på lokal och antal sittplatser anpassas efter antalet anmälda deltagare.

Om du önskar anmäla dig men anmälningsformuläret inte längre är kvar här nedan, kontakta gärna Contact 

Kontaktperson för fortbildningstillfället: Emma Carlsson