ADA - Rehabkoordinator

ADA- ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång - Utbildning för rehabiliteringskoordinatorer (REKO)

Dialogmodellen ADA kan användas i mötet med patienten för att diskutera hur en patient ska kunna vara kvar i arbete eller återgå i arbete efter sjukfrånvaro.

Modellen består av tre intervjuer som vårdgivaren genomför med patienten, arbetsgivaren och patient-arbetsgivare tillsammans.

Vi kommer under utbildningsdagen att:

  • Presentera ADA och aktuell forskning kring ADA
  • Träna på att genomföra de olika intervjuerna
  • Diskutera hur modellen kan implementeras i den egna verksamheten

Utbildningsdagen avslutas med gemensam lunch

Utbildningsansvarig

Biträdande lektor Kjerstin Stigmar, Lunds universitet

Vid frågor kontakta Contact