Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) erbjuder en åttadagarsutbildning i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare, oavsett inriktning. Kursen ges på uppdrag av Region Skåne.

Vårterminens ST-kurser är fulltecknade

Extrakursens datum:

  • Kurs Q-Extra: 21 april 2020, 23 april, 5-6 maj, 27 maj. Deadline projektidé 14 april. Deadline projektplan 19 maj.

Ordinarie kurser 2020

  • Kurs Q1: 28–29 januari, 11–12 februari, 11 mars. Deadline för projektidé 21 januari. Deadline för projektplan 3 mars.
    Observera att tre av kursens åtta dagar är individuellt arbete.
  • Kurs Q2: 24–25 mars, 31 mar–1 apr, 29 april. Deadline för projektidé är projektidé 17 mars. Deadline för projektplan 21 april. 
    Observera att tre av kursens åtta dagar är individuellt arbete.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om medicinsk forskning och kvalitetsarbete. Deltagarna introduceras i ämnen som vetenskapsteori, epidemiologi, statistik, studiedesign, etik och implementering. 

Deltagare får efter genomgången utbildning Socialstyrelsens intyg om kurs i delmål 19 (SOSF 2008:17) respektive delmål a5 (SOSF 2015:8).

Dina anmälningsuppgifter kommer att sparas digitalt så länge som Centrum för primärvårdsforskning är kursgivare.