Demens - beställningsbar kurs

Kunskapscentrum demenssjukdomar anpassar utbildningar efter beställarens behov.

Utöver våra färdiga utbildningar anpassar vi även utbildningar efter beställarens behov.

Vi kan också erbjuda omvårdnadshandledning av auktoriserade omvårdnadshandledare.

Har du frågor kring beställning av utbildning eller handledning så kontakta oss på kc.minneskliniken.sus@skane.se