ST- och läkarbemanningsplan

ST- och läkarbemanningsplanen görs årligen, 31 mars, för att få en bild av läkarkårens utveckling och sammansättning inom Region Skåne. Resultatet utgör också underlag för uppgifterna till det Nationella Planeringsstödet (NPS).

Planen utgör ett stöd i verksamheternas kompetensförsörjningsplanering och ger ett underlag för bedömning av behovet av att starta nya specialistutbildningstjänster (ST) inom olika specialiteter.

Underlaget som ligger till grund för planen görs genom enkäter till Region Skånes hälso- och sjukvårdsförvaltningar och privata vårdgivare och samlas in via varje verksamhet. Materialet kvalitetssäkras sedan på förvaltningsnivå. Det bygger på så sätt på verksamhetschefernas aktuella kunskaper om utbildningsinriktningar och tidpunkter för när utbildningstjänstgöringarna är avklarade, pensionsavgångar etc. 

ST och läkarbemanningsundersökning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter