Kortkurs i ledarskap för ST

Kort introduktionskurs i ledarskap för ST-läkare i Region Skåne.

Ledarskapskurs för ST-läkare i Region Skåne

Introduktionskurs i ledarskap som motsvarar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kompetens inom delmål a1 och a6 för ST 2015, för ST 2008 delmål 17-18. Utbildningen omfattar två heldagar schemalagd tid, samt en instuderingsuppgift inför kursstart.

Mål

  • Introducera begreppet chef- och ledarskap
  • Förmedla kunskap motsvarande delmålen a1 och a6 i ST 2015 och motsvarande i ST 2008

Upplägg

Det är en intensivkurs som kräver 100% närvaro samt ett aktivt deltagande. Ansvar för den egna utvecklingen sätts i fokus, så att kompetenskraven för delmålen kan uppfyllas. Kursen bygger på föreläsningar och interaktiva moment med upplevelse- och händelsebaserad inlärning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter