Ledarskapsutbildningar

I Region Skåne finns olika ledarskapskurser/ledarskapsprogram som arrangeras centralt och är specialitetsövergripande. Samtliga har ett kursinnehåll som är anpassat efter SoS föreskrifter och allmänna råd, enligt 2008 och 2015 års förordningar. För att uppnå specialistkompetens behöver alla någon form av ledarskapsutbildning men behoven är olika.  Därför har vi flera nivåer på våra kurser. De sträcker sig från en kortare tvådagars kurs till den längre LML-kursen som löper över 12 månader. Ledarskaps ST är för den som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management.  2018/2019 genomförs det fjärde programmet. Det finns för närvarande inget beslut i koncernledningen om/när ett femte program ska starta.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter