Intern kvalitetsgranskning av ST-utbildningen

Intern granskning kan göras med metoderna: "STINS" eller enligt "ST-barometern". Information om dessa finns på denna sida.

Extra interngranskning

Vid brister gällande föreskrifter, som visas vid den externa granskningen, ska åtgärder tas direkt. Detta ska följas upp av en extra intern kvalitetsgranskning under ledning av förvaltningens övergripande studierektor samt med skriftlig rapportering inom sex månader till egna förvaltningens AT/ST organisation.

Metoder

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter