Forskning runt covid-19

Information för dig som vill hålla dig uppdaterad om covid-19. Här finns länkar till vetenskapliga artiklar, kunskapsöversikter, riktlinjer och kliniska kunskapsstöd.

Forskningen om covid-19 är omfattande och nya studier och översiktsartiklar publiceras dagligen. Men mycket har också gjorts för att organisera forskningsresultaten. På den här sidan finns länkar till olika resurser om covid-19 som kan göra det lättare att hitta den information du behöver.

Håll dig uppdaterad om ny forskning

Andra resurser om covid-19

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.