Forskning runt covid-19

Söker du information om covid-19? Här finns länkar till vetenskapliga artiklar, kunskapsöversikter, riktlinjer och kliniska kunskapsstöd. Sidan uppdateras inte längre.

Forskningen om covid-19 är omfattande och det kan vara svårt att följa utvecklingen när så många nya studier och översiktsartiklar publiceras. Men mycket har gjorts för att organisera forskningsresultaten. På den här sidan finns länkar till olika resurser om covid-19 som kan göra det lättare att hitta den information du behöver.

Håll dig uppdaterad om ny forskning

 • Översiktssidor

  Här hittar du kvalitetsgranskade samlingssidor som underlättar att få en översikt över ny forskning och evidens Covid-19. 

  The Live map of COVID-19 – noggrant urval av artiklar

  Norska Folkhelseinstituttet står bakom denna smarta, grafiska översikt med ett urval av artiklar om covid-19 som enkelt går att sortera efter ämne, population och studietyp. De studier som i första hand väljs ut till kartan är studier som innehåller primärdata eller modelleringar, samt systematiska översikter över befintlig forskning.

  NIPH systematic and living map on COVID-19 evidence

  Förutom huvudkartan finns även detaljerade kartor över sju olika ämnen, varav den mest använda är översikten över olika behandlingar:

  Interventions to treat the infected patient

  LitCovid

  National Library of Medicine (National Institutes of Health) samlar och länkar till artiklar om Covid-19. Artiklarna uppdateras dagligen och kategoriseras utifrån forskningsämnen och geografi.

  LitCovid 

  Grafisk översikt över ny forskning om Covid-19

  I denna "living map of evidence" har specialister på systematiska sökningar gjort det enklare att få en översikt över nya artiklar, grupperat i olika teman som diagnostik, behandling och utveckling av vaccin. Översikten skiljer också mellan primärdata och andra texttyper. Uppdateras varje vecka, tryck på länken under bilden för senaste version.

  Covid-19 - a living systematic map of evidence

  Färdiga söksträngar

  Söksträngar grupperade efter ämnesområde finns sammanställda av Australian Library and Information Association:

  Covid-19 - färdiga litteratursökningar

  Återkallade publikationer

  Retraction Watch bevakar tveksamma publiceringar. Här kan du se återkallade artiklar om covid-19.

  Retraction Watch

 • Här hittar du länkar till kunskapsöversikter om Covid-19 gjorda av organisationer som arbetar med evidensbaserad medicin (EBM). Det finns också länkar till webbsajter där du hittar pågående studier/studieprotokoll.

  Kunskapsöversikter

  CEBM

  The Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) vid University of Oxford publicerar regelbundet kvalitetsgranskade översikter av evidensen runt olika frågor som rör covid-19:

  Cochrane Library - Coronavirus (COVID-19)

  En samlingssida om Covid-19 och relaterad forskning.

  SBU

  SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har samlat information och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU om covid-19:

 • Forskning och fakta om vaccin mot covid-19

  Många initiativ har tagits för att sammanställa och strukturera evidensen runt vaccin mot covid-19. Här hittar du ett urval av databaser och kunskapsöversikter, alla fritt tillgängliga.  Några gäller enbart vaccinforskning, i de andra går det att filtrera materialet på ämnet vaccin. 

  Information som rör den pågående vaccineringsprocessen i Skåne hittar du här: 

  Få överblick över vaccinforskningen

  The COVID-NMA initiative – A living mapping and living systematic review

  Utvecklad av forskare från bland annat Cochrane och Epistemonikos (se mer nedan), initiativet stöttas av WHO. Uppdateras dagligen och har en särskild sektion för vaccin med två undersidor:

  ”Living mapping” kartlägger studier från WHO:s plattform och resultaten visualiseras så att det är lätt att filtrera efter till exempel typ av vaccin, studiefas, studiedesign eller ursprungsland: 

  ”Living evidence synthesis” bedömer enskilda studiers kvalitet utifrån risk för bias (systematisk snedvridning av resultat), enligt Revised Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials RoB 2:

  WHO – Draft landscape and tracker of COVID-19 candidate vaccines

  Sammanställd av WHO. I databasen samlas detaljerad information om covid-19-vaccin under utveckling. Databasen uppdateras två gånger i veckan.

  Live meta-analysis and evidence synthesis of therapies for covid-19

  Utvecklad av bland andra metaEvidence.org-teamet vid sjukhuset i Lyon. Samlar resultat om covid-19-forskning, bedömer risk för snedvridning och sammanställer även data om effekt och säkerhet i metaanalyser. Länken är filtrerad på ämnet vaccin.

  Covid-19 vaccine tracker

  Utvecklad av The Vaccine Centre at the London School of Hygiene & Tropical Medicine och innehåller bland annat en ”living review” som summerar tillgängliga data från studier av covid-19-vaccin. Uppdateras varje vecka. Hämtar data från WHO, Clinicaltrials.gov och the Milken Institute. 

  COVID-19 Evidence Alerts

  Utvecklad vid McMaster University. Gör sökningar i Medline, och de studier som uppfyller grundkraven bedöms av kliniker med hänsyn till relevans och betydelse. Uppdateras varje vardag. Sök på vaccine. 

  Living Overview of Evidence (L*OVE), COVID-19

  Utvecklad av Epistemonikos, en icke vinstdrivande stiftelse som sammanställer vetenskaplig evidens. Går att filtrera på patienttyp, och delar in materialet i breda kunskaps-sammanställningar, systematiska översikter och primärstudier. Länken är filtrerad på vaccin. 

  The Living vaccine project

  Forskare från bland annat Copenhagen Trial Unit vid Rigshospitalet i Köpenhamn har publicerat ett studieprotokoll för en så kallad levande systematisk översikt och metaanalys av alla randomiserade kontrollerade studier av vaccin mot covid-19 och dess biverkningar. Sökningar ska göras i flera medicinska databaser och uppdateras varje vecka. Inga data publicerade än. Studieprotokollet finns här: 

  Svensk forskning och myndighetsinformation

  Folkhälsomyndigheten:

  Information om covid-19-vaccin till både allmänhet och personal inom vård och omsorg.

  Socialstyrelsen

  Frågor och svar om covid-19-vaccin som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal:

  Läkemedelsverket

  Information om vaccin mot covid-19 där varje godkänt vaccin har egna flikar. Under ”Inrapporterade misstänkta biverkningar” finns statistik över inrapporterade biverkningar (uppdateras dagligen).

  Kliniska studier/Vetenskapsrådet

  Samlar forskningsrelaterad information om corona och covid-19. Sidan uppdateras fortlöpande. En excelfil över pågående svenska studier kan laddas ner här:

  Karolinska institutet

  Karolinska Institutet har etablerat en särskild grupp för vaccinsamordning och -forskning:

  1177 Vårdguiden

  Här finns uppdaterad information av övergripande karaktär riktad mot patienter.

  LIF (De forskande läkemedelsföretagen)

  Sammanställningar på svenska av forskningsläget vad gäller vaccin. Sidan uppdateras oregelbundet. Scrolla en bit ner på sidan till rubriken:

  Övrigt - faktakontroll i en infodemi

  WHO har konstaterat att covid-19-utbrottet även har lett till en infodemi, med ett överflöd av både sann och falsk information blandat. WHO har samlat information om hur infodemin kan hanteras här:

  Poynter Institute for media studies har i sin databas samlat falska påståenden om covid-19 som sprids på internet, många rör vaccin. Länken är filtrerad på vaccin, men det går också att söka efter andra ämnen.

  I Sverige arbetar bland andra Faktajouren, som drivs av Medieinstitutet Fojo, med att avslöja desinformation och samla resurser om hur man kan göra faktacheckar om covid-19.

Andra resurser om covid-19

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.