Covid-19 – evidens och kliniska kunskapsstöd

Behöver du hjälp att hålla dig uppdaterad om de senaste vetenskapliga artiklarna eller hitta tidigare forskning? På denna sida finns samlad information om Covid-19 - hittar du inte det du behöver kan du ställa frågor eller skicka ett sökuppdrag till HTA Skåne och Sjukhusbiblioteken.

Här finns frågor från verksamheterna och svar från HTA Skåne. På sidan hittar du också samlade riktlinjer, kliniska kunskapsstöd och länkar till färdiga PubMed-sökningar om olika tillstånd kopplat till Covid-19.

HTA Skåne och Sjukhusbiblioteken tar emot frågor från alla som arbetar inom hälso- och sjukvård eller tandvård och kan hjälpa till att söka, sålla och vara ett stöd vid granskning. 

Mejla en fråga om Covid-19

Enhet HTA Skåne och Sjukhusbiblioteken samt avdelning Forskning och utbildning på Sus i samarbete med Cochrane Sverige.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter