Vårdhandboksrådet

Regionalt Vårdhandboksråd Skåne ska bidra till en säker, god och jämlik vård i Skåne. Genom nationell samverkan ska rådet även bidra till utveckling av Vårdhandboken, så att frågor som rör vård och omsorg inom såväl sluten som öppen vård synliggörs.

Alla medarbetare i Region Skånes hälso- och sjukvård är välkomna med tips eller idéer på vad som kan ingå i Vårdhandboken.

Rådets uppdrag

  • Bevaka aktuellt kunskapsläge och framtida utvecklingsområden.
  • Göra Vårdhandboken.se riktlinjer kända och tillgängliga.
  • Verka för att nya metoder implementeras och att icke värdeskapande vårdåtgärder avvecklas.
  • Vid behov ta fram regionala riktlinjer som länkas till Vårdhandboken.
  • Föreslå patientrelaterade indikatorer och mål för uppföljning.
  • Föreslå och initiera fortbildning inom området.
  • I samverkan utveckla arbetet kring frågor som rör vård och omsorg med koppling till patientsäkerhet.
  • Samverka med nationella aktörer.
  • Stärka samverkan mellan vårdaktörer i Skåne, universitet och högskolor.

Redovisning och uppföljning

Rådet ska regelbundet återkoppla sitt arbete till uppdragsgivare och Enheten för kunskapsstyrning och metodutveckling

Ledamöter

Ann Svensson, SUS, ordförande och regional samordnare
Telefon: 040-33 38 06
E-post: ann.svensson@skane.se 

Agnetha Perlkvist, SUS, SDV WS Dokumentation vårdprofession
Telefon: 040-33 69 47
E-post agnetha.perlkvist@skane.se

Ann-Chatrine Ewald, Kävlinge kommun
Telefon: 046-73 92 44
E-post: ann-chatrine.ewald@kavlinge.se

Carina Andersson, Vårdhygien Skåne
Telefon: 0768-87 19 74
E-post carina.d.andersson@skane.se

Christin Helldén, Simrishamns kommun
E-post: christine.hellden@simrishamn.se

Eva Ohlin, Skånes sjukhus nordost
Telefon: 044-309 24 68
E-post: eva.m.ohlin@skane.se

Eva Svensson, Primärvården östra Skåne
Telefon: 046-275 22 64
E-post: eva.i.svensson@skane.se

Irene Axman Andersson, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn
Telefon: 0768-667125
E-post: irene.axmanandersson@skane.se

Lena Bjerström Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-25 03 868
E-post: lena.bjerstrom@hkr.se

Lina Bengtsson, Osby kommun
Telefon: 0479-52 83 00
E-post: lina.bengtsson@osby.se

Louise Roberts, Koncernkontoret, Region Skåne
Telefon: 040-675 31 17
E-post: louise.roberts@skane.se

Marie Falkheden, Skånes sjukhus nordväst
Telefon: 0431-812 75
E-post: marie.falkheden@skane.se

Monica Bergenek, SUS
Telefon: 040-33 25 15
E-post: monica.bergenek@skane.se

Kornelia Tapolcanji, Vårdhygien Skåne
Telefon: 046-17 30 99
E-post: kornelia.tapolcanji@skane.se

Therese Finn, Örkelljunga
Telefon: 0435-551 94
E-post: therese.finn@orkelljunga.se

Rebecca Gagnemo Persson, Institutionen för hälsovetenskaper,
Lunds universitet
Telefon: 046-222 19 63
E-post: rebecca.gagnemo_persson@med.lu.se

Zainaba Ismail, Malmö Stad
E-post: zainaba.ismail@malmo.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter