Vårdhandboksrådet

Regionalt Vårdhandboksråd Skåne ska bidra till en säker, god och jämlik vård i Skåne. Genom nationell samverkan ska rådet även bidra till utveckling av Vårdhandboken, så att frågor som rör vård och omsorg inom såväl sluten som öppen vård synliggörs.

Alla medarbetare i Region Skånes hälso- och sjukvård är välkomna med tips eller idéer på vad som kan ingå i Vårdhandboken.

Rådets uppdrag

  • Bevaka aktuellt kunskapsläge och framtida utvecklingsområden.
  • Göra Vårdhandboken.se riktlinjer kända och tillgängliga.
  • Verka för att nya metoder implementeras och att icke värdeskapande vårdåtgärder avvecklas.
  • Vid behov ta fram regionala riktlinjer som länkas till Vårdhandboken.
  • Föreslå patientrelaterade indikatorer och mål för uppföljning.
  • Föreslå och initiera fortbildning inom området.
  • I samverkan utveckla arbetet kring frågor som rör vård och omsorg med koppling till patientsäkerhet.
  • Samverka med nationella aktörer.
  • Stärka samverkan mellan vårdaktörer i Skåne, universitet och högskolor.

Redovisning och uppföljning

Rådet ska regelbundet återkoppla sitt arbete till uppdragsgivare och Enheten för kunskapsstyrning och metodutveckling

Ledamöter

Ann Svensson, SUS, ordförande och regional samordnare
Telefon: 040-33 38 06
E-post: ann.svensson@skane.se 

Agnetha Perlkvist, SUS, SDV WS Dokumentation vårdprofession
Telefon: 040-33 69 47
E-post agnetha.perlkvist@skane.se

Ann-Chatrine Ewald, Kävlinge kommun
Telefon: 046-73 92 44
E-post: ann-chatrine.ewald@kavlinge.se

Carina Andersson, Vårdhygien Skåne
Telefon: 0768-87 19 74
E-post carina.d.andersson@skane.se

Christin Helldén, Simrishamns kommun
E-post: christine.hellden@simrishamn.se

Eva Ohlin, Skånes sjukhus nordost
Telefon: 044-309 24 68
E-post: eva.m.ohlin@skane.se

Eva Svensson, Primärvården östra Skåne
Telefon: 046-275 22 64
E-post: eva.i.svensson@skane.se

Irene Axman Andersson, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn
Telefon: 0768-667125
E-post: irene.axmanandersson@skane.se

Lena Bjerström Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-25 03 868
E-post: lena.bjerstrom@hkr.se

Lina Bengtsson, Osby kommun
Telefon: 0479-52 83 00
E-post: lina.bengtsson@osby.se

Louise Roberts, Koncernkontoret, Region Skåne
Telefon: 040-675 31 17
E-post: louise.roberts@skane.se

Marie Falkheden, Skånes sjukhus nordväst
Telefon: 0431-812 75
E-post: marie.falkheden@skane.se

Monica Bergenek, SUS
Telefon: 040-33 25 15
E-post: monica.bergenek@skane.se

Kornelia Tapolcanji, Vårdhygien Skåne
Telefon: 046-17 30 99
E-post: kornelia.tapolcanji@skane.se

Therese Finn, Örkelljunga
Telefon: 0435-551 94
E-post: therese.finn@orkelljunga.se

Rebecca Gagnemo Persson, Institutionen för hälsovetenskaper,
Lunds universitet
Telefon: 046-222 19 63
E-post: rebecca.gagnemo_persson@med.lu.se

Zainaba Ismail, Malmö Stad
E-post: zainaba.ismail@malmo.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.