Vårdhandboksrådet

Vårdhandboksrådet i Skåne ska bidra till en säker, god och jämlik vård i Skåne.

Nationella Vårdhandboken innehåller beskrivningar av kvalitetssäkrade metoder och praktiska råd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Genom nationell samverkan ska rådet bidra till utveckling av Vårdhandboken.

Rådets uppdrag

  • Bevaka aktuellt kunskapsläge och framtida utvecklingsområden.
  • Göra Vårdhandboken.se riktlinjer kända och tillgängliga.
  • Verka för att nya metoder implementeras och att icke värdeskapande vårdåtgärder avvecklas.
  • Föreslå och initiera fortbildning inom området.
  • I samverkan utveckla arbetet kring frågor som rör vård och omsorg med koppling till patientsäkerhet.
  • Samverka med nationella aktörer.
  • Stärka samverkan mellan vårdaktörer i Skåne, universitet och högskolor.

Redovisning och uppföljning

Rådet ska regelbundet återkoppla sitt arbete till uppdragsgivaren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.