Strålskyddskommitté SUS

Strålskyddskommittén övervakar verksamheter med joniserande strålning främst ur patient- och personalstrålskyddssynpunkt.

Strålskyddskommitténs främsta uppgift är att verka för att tillämpliga strålskyddsföreskrifter iakttas.

Ansökan

Ansökan till Strålskyddskommittén ska göras för forskningsprojekt eller nya undersökningar där röntgenstrålning används.

Ansökningsblankett till Strålskyddskommittén (pdf)

  • Samma blankett gäller till alla ansökningar.
  • Ansökningar ska vara kommittén tillhanda senast 10 dagar innan Strålskyddskommittén sammanträder.
  • Ifylld blankett skickas via e-mail till Contact (enbart elektroniskt inlämnade ansökningar hanteras).
  • Som bilaga till ansökan (i elektronisk form) bifoga EPN-ansökan och patientinformationen.

Kontakt

Kontakta kommittén för information om mötestider med mera.

Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter