Strålskydd

Från och med 1 januari 2019 ska alla ansökningar gällande medicinsk, biomedicinsk eller odontologisk forskning som innebär exponering med joniserande strålning (röntgen, nuklearmedicin och strålbehandling) hanteras av Etikprövningsmyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vi hänvisar till Etikprövningsmyndighetens webbplats och ber er även uppmärksamma worddokumentet Strålskyddsfrågor på deras webbplats som ska bifogas ansökan till Etikprövningsmyndigheten. 

Etikprövningsmyndighetens webbplats

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter