Skånsk kvalitetskraft

Skånsk kvalitetskraft är ett nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika kvalitetsregister.

Gruppens syfte

Gruppen ansvarar för planering av den årliga kvalitetsregisterdagen, i samverkan med Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning. Gruppens syfte är att

 • utveckla och förnya kvalitetsregisterarbetet i Region Skåne,
 • öka användningen av kvalitetsregisterdata i verksamheterna,
 • verka för informationsutbyte mellan kvalitetsregister och regional ledning.

Ledamöter

Ledamöterna ska representera för Region Skåne strategiskt viktiga register. Deltagare från olika professionella grupper eftersträvas. Till gruppen knyts också representanter från Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning.

 • Martin Hultén, Psykiatriregister
 • Lena Jönsson, Rikshöft
 • Bo Norrving, Riks-Stroke
 • Agneta Lindberg, Nationella Diabetesregistret (NDR) inkl. barndiabetes
 • Arne Lindgren, Riks-Stroke
 • Ewa Mattsson, SWEDEHEART
 • Margareta Albinsson, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling
 • Cecilia Ahlström Emanuelsson, Nationella kvalitetsregister för Öron-, Näs- och Halssjukvård
 • Maja Sällvin, Nationellt kvalitetsregister för habilitering - HabQ
 • Tor Olofsson, Svenskt Reumatologis Kvalitetsregister
 • Monika Rapp, Svenskt Reumatologis Kvalitetsregister
 • Lena Luts, medicinsk rådgivare, avd. för hälso- och sjukvårdsstyrning
 • Sven Oredsson, medicinsk rådgivare, avd. för hälso- och sjukvårdsstyrning
 • Eva Granvik, ordförande, Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD
 • Anette W-Dahl, Svenska knäprotesregistret
 • Caroline Mårdh, Svenska Intensivvårdsregistret
 • Bengt Sallerfors, Svenska palliativregistret
 • Camilla Ekstrand, Graviditetsregistret
 • Maria Rejmyr Davis, RCC Syd
 • Mikael Åström, RC Syd

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter