Samrådsgrupp - Kvalitetsregister, vårdinformationssystem och beredning (S-KVB)

I Region Skåne är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. Regionstyrelsen har vidaredelegerat beslutanderätt.

Delegering

Utlämnade av personuppgifter för ändamålet forskning

Beslut om utlämnade av personuppgifter för ändamålet forskning ur Region Skånes informationssystem för hälso- och sjukvård har vidaredelegerats till Jesper Petersson, Forskningschef Region Skåne, Koncernkontoret, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Företräda regionen som centralt personuppgiftsansvarig

Ansvaret att företräda Region Skånes avseende dess uppdrag som Centralt Personuppgiftsansvarig myndighet har vidaredelegeras till Mikael Åström, Enhetschef, Dataanalys Registercentrum.

Det inkluderar:

  • Beslut om utlämnande av personuppgifter ur nationellt eller regionalt kvalitetsregister där Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig myndighet
  • Beslut om inrättande av nationellt eller regionalt kvalitetsregister med Region Skåne som centralt personuppgiftsansvarig myndighet
  • Beslut om avveckling av nationellt eller regionalt kvalitetsregister där Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig myndighet

I gruppen finns representation från

  • Enheten för juridik
  • Informationssäkerhet
  • Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
  • Kliniska studier forum Söder
  • Lunds universitet

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.