Rehabilitering efter covid-19

Regional grupp med fokus på rehabilitering efter covid-19-infektion.

Riktlinjer och dokument

Enligt uppdraget från regional medicinsk krisledning (RMKL) ska där vara ett samarbete och samsyn mellan inblandade vårdgivare kring rehabiliteringsprocessen efter covid-19-infektion.

Gruppen har arbetat fram en övergripande patientinformation vid utskrivning från sjukhus efter covid-19 infektion som gäller för hela Skåne.

Riktlinjer och dokument kring bland annat multidisciplinär rehabiliteringsbedömning, utskrivningschecklista för läkare och sjukskrivningsrutiner har delats inom gruppen. Gruppen strävar efter regional samsyn och mer jämlik vård.

Kontakt

Kontakta rehabiliteringsmedicinsk enhet inom respektive förvaltning vid behov.

Deltagarlista

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.