Rehabilitering efter covid-19

Regional grupp med fokus på rehabilitering efter covid-19-infektion.

Riktlinjer och dokument

Enligt uppdraget från regional medicinsk krisledning (RMKL) ska där vara ett samarbete och samsyn mellan inblandade vårdgivare kring rehabiliteringsprocessen efter covid-19-infektion.

Gruppen har arbetat fram en övergripande patientinformation vid utskrivning från sjukhus efter covid-19 infektion som gäller för hela Skåne.

Riktlinjer och dokument kring bland annat multidisciplinär rehabiliteringsbedömning, utskrivningschecklista för läkare och sjukskrivningsrutiner har delats inom gruppen. Gruppen strävar efter regional samsyn och mer jämlik vård.

Kontakt

Kontakta rehabiliteringsmedicinsk enhet inom respektive förvaltning vid behov.

Deltagarlista

  • Anneli Andersson (Skånes sjukhus nordväst, Helsingborg)

  • Marco Brizzi (Skånes universitetssjukhus, Trelleborg)

  • Cecilia Ervander (Primärvården, AKO-samordnare)

  • Malin Espersson (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, Kristianstad)

  • Bodil Falth (Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Ängelholm)

  • Maria Hellbom (Skånes sjukhus nordväst, Ängelholm)

  • Catarina Juhlin (Simrishamns sjukhus)

  • Malin Jönsson Lundgren (Primärvården, Abels rehab)

  • Peter Kanne (Skånes sjukhus nordväst, Ängelholm)

  • Maria Karlberg (sammankallande, verksamhetsutvecklare Skånes universitetssjukhus)

  • Anna Netterheim  (Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Eslöv)

  • Hélène Pessah (Skånes universitetssjukhus)

  • Ann-Lis Rohlwin (Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Malmö stad)

  • Malin Rosberg (Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Sjöbo)

  • Caroline Schön (Primärvården, samverkan kommun)

  • Susanne Svan (Skånes sjukhus nordöst)

  • Njordur Viborg (Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, Skåne)

  • Cecilia Winberg (Skånes universitetssjukhus, Ystad)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.