Rehabilitering efter covid-19

Regional grupp med fokus på rehabilitering efter covid-19-infektion.

Enligt uppdraget från regional medicinsk krisledning (RMKL) ska där vara ett samarbete och samsyn mellan inblandade vårdgivare kring rehabiliteringsprocessen efter covid-19-infektion.

Gruppen har  arbetat fram en övergripande patientinformation vid utskrivning från sjukhus efter covid-19 infektion som gäller för hela Skåne. Riktlinjer och dokument kring bland annat multidisciplinär rehabiliteringsbedömning, utskrivningschecklista för läkare och sjukskrivningsrutiner har delats inom gruppen. Gruppen strävar efter regional samsyn och mer jämlik vård.

Målgrupp och remisskriterier för specialiserad rehabilitering covid inom rehabiliteringsmedicin slutenvård och öppenvård Skåne (pdf)

Vårdflödesbeskrivningen gäller för Skånes universitetssjukhus men kan fungera som exempel för andra förvaltningar.

Deltagare

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter