Utredning och rehabilitering efter covid-19

På denna sida finns information om och checklistor för fortsatt ställningstagande till utredning och rehabilitering postcovid.

För råd om egenvård för patient, hänvisa till webbplatsen 1177.se:

Vårdflöde

Basutredning i primärvården

Basutredning ska göras i primärvården innan remiss eventuellt skickas till postcovidmottagningen.

Rehabilitering sker företrädesvis inom primärvård. I undantagsfall sker rehabilitering inom specialistvården och detta sker framför allt då patienten sjukhusvårdats i grundsjukdomen.

Postcovidmottagningar

Patienter ska vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp. Om vårdcentralen, efter utredning, finner skäl för ytterligare bedömning kan de utfärda remiss till postcovidmottagning.

Primärvården har möjlighet att remittera patienter med långvariga symptom efter covid till specialiserade postcovid-mottagningar. De gäller främst vid utdraget förlopp eller svåra symptom. Genom att åter gå igenom sjukhistorien, och den utredning som är gjord, fungerar specialistmottagningen som ett stöd till primärvården.

Det handlar om att utesluta annan orsak till sjukdomssymptom, rådgivning kring tillståndet samt i vissa fall specifika instruktioner angående rehab. Oftast blir det bara ett besök på specialistmottagningen, sedan fortsätter patienten hos sin ordinarie läkare i primärvården.

De olika postcovidmottagningarna i Skåne har olika uppdrag avseende multidisciplinär bedömning och rehabilitering.

 • Postcovidmottagning/Rehabmottagning

  Ängelholms sjukhus
  Telefon: 0431-81624
  Telefontid måndag-torsdag klockan 08.00-09.00 och 12.30-13.30, fredag klockan 08.00-09.00

  Postcovidmottagning/Rehab och stödenheten

  Lasarettet Trelleborg
  Hedvägen 46
  231 85 Trelleborg

  Postcovidmottagning/Rehabiliteringsmottagning

  Hässleholms sjukhus
  281 25 Hässleholm

  Postcovidmottagning/Medicinmottagning

  Ystad Lasarett
  271 82 Ystad

  Postcovidmottaging/Infektionsmottagning

  Skånes universitetssjukhus
  Ruth Lundskogs gata 3
  Plan 1
  205 02 Malmö
  (Vi har inte möjlighet att ta emot egenremisser för långvariga symptom efter covid-19-sjukdom.)

  Postcovidmottagning/infektionsmottagning

  Skånes universitetssjukhus
  Hälsogatan 3
  221 85 Lund
  (Vi har inte möjlighet att ta emot egenremisser för långvariga symtom efter covid-19-sjukdom).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.