Utredning och rehabilitering efter covid-19

Information om och checklistor för fortsatt ställningstagande till utredning och rehabilitering vid postcovid.

Hänvisa till webbplatsen 1177.se för råd om egenvård för patienten.

Vårdflöde

Basutredning i primärvården

Basutredning ska göras i primärvården innan remiss eventuellt skickas till postcovidmottagningen.

Rehabilitering sker företrädesvis inom primärvård. I undantagsfall sker rehabilitering inom specialistvården och detta sker framför allt då patienten sjukhusvårdats i grundsjukdomen.

Patienter ska vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp. Vårdcentralen kan utfärda en remiss till mottagningen för postcovid om de har utrett och kommit fram till att det finns skäl för ytterligare bedömning.

Primärvården kan remittera patienter till den specialiserade mottagningen för postcovid i Lund. De gäller främst vid utdraget förlopp eller svåra symptom. Genom att åter gå igenom sjukhistorien, och den utredning som är gjord, fungerar specialistmottagningen som ett stöd till primärvården.

Det handlar om att utesluta annan orsak till sjukdomssymptom, rådgivning kring tillståndet samt i vissa fall specifika instruktioner angående rehabilitering. Oftast blir det bara ett besök på specialistmottagningen, sedan fortsätter patienten hos sin ordinarie läkare i primärvården.

Observera att mottagningen för postcovid inte tar emot egenremisser för långvariga symtom efter covid-19-sjukdom.

Adress

Postcovidmottagningen/infektionsmottagning
Skånes universitetssjukhus
Hälsogatan 3
221 85 Lund

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.