Frågor och svar

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar som rör Regionalt biobankscentrum Syd.

Vad är skillnaden på att skicka prov för analys med MTA och att utlämna prov?

Att skicka prov på analys innebär att prov skickas för analys utanför biobanks-huvudmannen, samtidigt som ansvar för proven kvarstår. 

Att utlämna prov innebär att en provsamling byter huvudman, att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman.

När prov ska skickas på analys reglerar ett MTA-avtal hur mottagaren får hantera proverna samt hur de ska hanteras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades.

Det finns tre olika avtalsmallar beroende på vem som är huvudman för biobanken respektive forskningshuvudman:

  • L2a1-mallen används när en region är huvudman för biobanken och ett svenskt universitet eller en annan region (än den som är huvudman för biobanken) är forskningshuvudman.

  • L2a2-mallen används för avtalet när en region är huvudman för biobanken och när det finns en sponsor som har det övergripande ansvaret för genomförandet av studien (uppdragsforskning).

  • När huvudman för biobanken även är forskningshuvudman används L2A3-mallen för avtalet.

Vad är ”Samtyckesblankett för tillfälligt beslutsoförmögen provgivare”?

Samtyckesblanketten används för att en patient som varit tillfälligt beslutsoförmögen ska kunna ge besked om tagna prover får sparas och hur de får användas.

Blanketten skickas ut till den enhet som enligt remissuppgift har tagit prov från en patient/provgivare vid ett tillfälle då provgivaren ska ha varit oförmögen att fatta beslut om provet fortsättningsvis får sparas eller ej.

En provgivare är beslutsoförmögen när hen, på grund av fysisk eller psykisk skada eller sjukdom, inte är i stånd att fatta samtyckesbeslut om biobankning.

För mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.